Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Hà Giang logo

Các khoa phòng

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

1. Nhân sự:

- Trưởng phòng: CN Trần Văn Viễn

- Phó Trưởng phòng:  Vũ Văn Khiêm

- Nhân viên: Nguyễn Thị Nga, Phan Quốc Huy; Đỗ Tiến Anh

2. Chức năng - Nhiệm vụ:

Phòng Tổ chức Cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Bệnh viện.

Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực

Tổ chức thực hiện công tác cán bộ quản lý hồ sơ lí lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng trình Giám đốc Bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong Bệnh viện.

Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hoá, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiện và thái độ phục vụ.

Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giám đốc Bệnh viện giải quyết các vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

Nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của mọi thành viên trong Bệnh viện để đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết.

 


PHÒNG KẾ HOẠCH - TỔNG HỢP, CHỈ ĐẠO TUYẾN
 
1. Nhân sự:

- TS.Bác sĩ: Nguyễn Đình Dự - PGĐ, kiêm Trưởng phòng

- Bác sĩ: Lục Thị Tiến

2. Chức năng - nhiệm vụ:

Phòng KHTH là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

Hướng dẫn các khoa phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện;

Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiên kế hoạch, quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo;

Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên;

Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện;

Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện;

Chỉ đạo tuyến và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới;

Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của nhà nước;

Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định;

Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên;

Chuẩn bị các phương án phòng chống dịch bệnhh, thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hịên.


PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

1. Nhân sự

- Phụ trách phòng – CN Vũ Thị Hà

- Nhân viên: Nguyễn Như Quỳnh; Nguyễn Thị Hương; Lê Thị Thuận

2. Chức năng - Nhiệm vụ

Phòng Tài chính kế toán là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán trong bệnh viện.

Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt. Hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định. Tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện. Tổ chức và thực hiện công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng chế độ hiện hành.

Thực hiện công tác báo cáo định kỳ, đột xuất; Tổng hợp phân tích số liệu hoạt động tài chính của bệnh viện. Tổ chức bảo quản lưu trữ chứng từ, sổ sách theo quy định. Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

 


PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

1. Nhân sự:

Phụ trách phòng : CN Triệu Thị  Thúy                                                 

2. Chức năng – nhiệm vụ

Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;

Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;

Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và giám đốc bệnh viện phê duyệt;

Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, kỹ thuật viên thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;

Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;

Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ lý

Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;

Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;

Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

 


 

KHOA VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG, Y HỌC CỔ TRUYỀN

1. Nhân sự:

- Phụ trách khoa: Bác sĩ Phạm Thanh Hải

- Điều dưỡng trưởng: Phùng Thị Ngân

2. Chức năng – nhiệm vụ

Khoa VLTL-PHCN-YHCT là khoa lâm sàng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh và Phục hồi chức năng cho người bệnh; là khoa khám và điều trị chuyên biệt với thế mạnh về chuyên môn kỹ thuật, đặc biệt là các kỹ thuật chuyên sâu giúp làm giảm tỉ lệ người tàn tật một cách đáng kể, giúp người bệnh có cơ hội hội nhập hoặc tái hoà nhập xã hội, bình đẳng tham gia các hoạt động của gia đình và xã hội, có cuộc sống bình thường tối đa so với hoàn cảnh của từng bệnh nhân.

Khoa có khá đầy đủ về nhân lực: Bác sĩ chuyên khoa, nhân viên có trình độ cử nhân VLTL-PHCN-YHCT; Kĩ thuật viên nhiệt tình, kết hợp với kinh nghiệm lâu năm và kỹ thuật chuyên sâu. Thiết bị máy móc chuyên ngành vật lý trị liệu - phục hồi chức năng: Điện trị liệu: Sóng ngắn, Siêu âm, Điện xung, Điện phân, Kéo cột sống cổ, lưng bằng máy; châm cứu - hồng ngoại - điện châm - laser châm, đắp parafine,…

 

 


KHOA DƯỢC, VẬT TƯ - THIẾT BỊ Y TẾ

1. Nhân sự: 

- Phó Trưởng khoa: Dược sĩ CĐ: Nông Thị Bích Phượng

- Nhân viên:  Lâm Thị Uyên, Đặng Thúy Thương, Đinh Thanh Giang, Hoàng Thị Điệp, Vũ Thị Huệ.

2. Chức năng - nhiệm vụ:

Có chức năng tham mưu cho Giám Đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện;

Lập kế hoạch, cung ứng và đảm bảo đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế có chất lượng kịp thời phục vụ cho công tác cấp cứu, điều trị, khám chữa bệnh và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa);

Quản lý, theo dõi nhu cầu sử dụng thuốc, hóa chất, y cụ của các khoa phòng tại bệnh viện cũng như việc nhập thuốc, cấp phát và đưa thuốc đến tận tay người bệnh nội trú và bảo hiểm ngoại trú hàng ngày, cấp phát hóa chất và y cụ cho các khoa lâm sàng, cận lâm sàng hàng tuần hoặc hàng tháng;

Thực hiện kiểm kê định kỳ hàng tháng các thuốc, hóa chất và y cụ tại khoa dược và tại các khoa cận lâm sàng. Lập báo cáo tình hình sử dụng các loại thuốc, hóa chất và y cụ của từng khoa phòng chuyển phòng tài vụ làm cơ sở quyết toán;

Bảo quản thuốc, hóa chất, y cụ đúng các quy chế chuyên môn;

Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện;

Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị;

Thực hiện công tác dược lâm sàng, tham gia hội chẩn khi được yêu cầu, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia bình bệnh án trong các buổi sinh hoạt khoa học của bệnh viện, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc;

Tham gia nghiên cứu khoa học và đào tạo;

Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định;

Để đảm bảo các điều kiện bảo quản thuốc đúng theo nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”, các kho thuốc, hóa chất, vật tư y tế dược được trang bị các phương tiện, thiết bị như quạt thông gió, điều hòa không khí, nhiệt kế, ẩm kế, tủ, giá kệ, …

 


KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN & DINH DƯỠNG

1. Nhân sự:

- Điều dưỡng trưởng khoa: Tạ Thị Nga

-  Nhân viên: Trần Thị Kim Dung; Phạm Thị Hà

2. Chức năng - Nhiệm vụ:

Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn;

Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh; kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo quy định. Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa. Phối hợp với phòng tổ chức cán bộ bố trí và điều động y tế: điều dưỡng, kỹ thuật viên và hộ lý;

Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;

Định kỳ sơ kết, tổng kết, công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, báo cáo giám đốc bệnh viện. Khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế cho toàn bệnh viện. Giám sát việc xử lý chất thải cho toàn bệnh viện. Bảo đảm vệ sinh bệnh viện sạch đẹp. Giám sát mọi thành viên trong bệnh viện thực hiện kỹ thuật vô khuẩn, vệ sinh khoa phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tập huấn, nghiên cứu khoa học về công tác chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

 


KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - THĂM DÒ CHỨC NĂNG, XÉT NGHIỆM

1. Nhân sự:

- Phụ trách khoa: Bác sĩ CKI Hoàng Tiến Dương

- Cán bộ: Đồng Sỹ Trung; Hoàng Thanh Hậu; Nguyễn Thị Thu Phương

2. Chức năng - nhiệm vụ:

Khoa chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, xét nghiệm là khoa thực hiện các kĩ thuật Cận lâm sàng, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác Cận lâm sàng trong bệnh viện bao gồm các chức năng sau:

- Xét nghiệm về huyết học, hoá sinh, vi sinh,...;

- Sử dụng các thiết bị y tế để đánh giá chức năng các cơ quan trong cơ thể như: điện tim, điện não, điện cơ, lưu huyết não...;

- Thực hiện các kĩ thuật tạo ảnh y học để chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị, bằng các thiết bị X-quang, siêu âm, nội soi,…;

- Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa Cận lâm sàng

 - Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác quản lý chất lượng xét nghiệm theo quy định.

- Tổ chức tốt công tác lấy và nhận bệnh phẩm, sắp xếp các buồng máy liên hoàn, hợp lí đáp ứng yêu cầu khám chuyên khoa.

- Định kì chuẩn thức các quy định kĩ thuật xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng để bảo đảm chính xác theo yêu cầu.

- Liên hệ chặt chẽ với các khoa lâm sàng thu nhận và xử lý các thông lin về chuyên môn kĩ thuật nhằm nâng cao chất lượng xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng.

- Có kế hoạch mua thiết bị, vật tư, các hoá chất, thuốc thử và các sinh phẩm để phục vụ công tác của khoa.

- Thực hiện công tác bảo quản chất lượng thuốc thử công tác khử khuẩn, tẩy uế, tiêu độc xử lí các chất thải của khoa theo quy chế công tác xử lí chất thải và quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

- Kiểm tra sát sao việc thực hiện kĩ thuật xét nghiệm, chiếu, chụp X-quang, siêu âm,... và duyệt kết quả chẩn đoán của các bác sĩ trong khoa, đảm bảo kết quả chính xác, đúng thời gian.

- Đôn đốc kiểm tra việc sử dụng, bảo quản thiết bị, thực hiện các chế độ bảo hộ lao động pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ, kiểm tra liều kế của từng người trong khoa theo quy định.

 


KHOA KHÁM BỆNH

1. Nhân sự:

- Phụ trách khoa: Bs CKI Trần Thị Hồng Nhung
- Điều dưỡng trưởng khoa: CNĐD Trần Thị Phương

Cán bộ: 7 Trong đó: + Bác sĩ CKI: 1

                                 + Bác sĩ đa khoa: 2

                                 + Y sỹ đa khoa: 1

                                 + Cử nhân điều dưỡng: 3

Khoa khám bệnh đa khoa Bệnh viện Phục hồi chức năng là nơi khám và điều trị, cấp cứu ban đầu cho tất cả các đối tượng bệnh nhân nội, ngoại trú.       

Cùng với đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, nhiệt tình, chu đáo, khoa được trang bị các trang thiết bị y tế hiện đại bao gồm đầy đủ các chuyên khoa: Nội, Nhi, Ngoại, chuyên khoa mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, phòng khám bệnh mạn tính… có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu của bệnh nhân. Đặc biệt, khoa có phòng khám chuyên sâu về PHCN do các thạc sĩ và bác sĩ chuyên về PHCN đảm nhiệm.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Xử lý cấp cứu ban đầu.

Khám, sàng lọc, phát hiện sớm, điều trị, tư vấn các trường hợp cần phục  hồi chức năng.

Khám và điều trị bệnh thuộc các chuyên khoa: Nội, Ngoại, Nhi, RHM, TMH, da liễu…

Thực hiện khám, nội soi tai mũi họng, các thủ thuật nội soi lấy dị vật.

Khám, điều trị, quản lý bệnh mạn tính.

Khám sức khỏe.

Tham gia nghiên cứu khoa học

Tham gia khám ngoại tuyến 


KHOA AN DƯỠNG

1. Nhân sự:

-  Phụ trách khoa: Vũ Văn Khiêm

-  Điều dưỡng Trưởng khoa: Phùng Thị Thủy

2. Chức năng – nhiệm vụ:

Khoa An dưỡng là khoa lâm sàng trực thuộc bệnh viện và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và có chức năng phục hồi, nâng cao sức khỏe cho bệnh nhân thông qua nghỉ ngơi, dinh dưỡng, luyện tập và các biện pháp khác theo chỉ định của Bác sĩ.

Tổ chức thực hiện an dưỡng, dinh dưỡng cho người bệnh trong bệnh viện theo các quy định hiện hành.

Khám, tư vấn và điều trị các bệnh cần nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe, liên quan đến dinh dưỡng bằng chế độ ăn, tập luyện và các biện pháp khác phù hợp với tình trạng người bệnh nội và ngoại trú.

Phối hợp chặt chẽ với các khoa lâm sàng để bảo đảm người bệnh được điều trị bằng chế độ nghỉ ngơi, tập luyện và dinh dưỡng phù hợp. Hỗ trợ bác sĩ điều trị trong việc lập kế hoạch can thiệp cho các trường hợp suy dinh dưỡng, suy nhược cơ thể.

Giáo dục truyền thông về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho người bệnh và các đối tượng khác trong bệnh viện.

Nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm trong điều trị, phòng bệnh và nâng cao sức khỏe.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.


KHOA NỘI TỔNG HỢP - NHI

1. Nhân sự:

Trưởng khoa: Bs CKI Hoàng Châu Loan

Điều dưỡng Trưởng khoa:

2. Chức năng – nhiệm vụ:

Tổ chức hoạt động của khoa đúng theo quy chế chuyên môn, theo dõi chăm sóc người bệnh và đảm bảo công tác thường trực tại khoa;

Sử dụng hiệu quả các phương tiện, trang thiết bị y tế trong chẩn đoán và theo dõi kết quả điều trị;

Theo dõi sát việc sử dụng thuốc cho người bệnh, phát hiện kịp thời những tác dụng phụ, tai biến do dùng thuốc để xử trí kịp thời;

Thực hiện nghiêm chỉnh quy chế sử dụng thuốc;

Chỉ đạo và thực hiện công tác điều trị cho người bệnh mắc bệnh lây nhiễm đúng theo quy định;

Tuyên truyền, tư vấn và giáo dục sức khỏe, hướng dẫn về vệ sinh, ăn uống phòng bệnh nội khoa;

Tổ chức, chỉ đạo các thành viên trong khoa thực hiện tốt quy chế của bệnh viện. Kiểm tra sát sao việc thực hiện Quy chế bệnh viện, Quy trình kỹ thuật bệnh viện, quy chế công tác khoa, quy chế kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, quy chế xử lý chất thải, quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh,...

Đảm bảo chất lượng hồ sơ bệnh án theo đúng quy định, cập nhật chính xác, kịp thời số liệu, ghi chép đầy đủ, rõ ràng, sạch sẽ, mô tả chính xác các công việc, các thủ thuật đã tiến hành.

 

 

Giờ làm việc

Thứ 2 - thứ 6

Sáng: 07h00 - 11h30

Chiều: 13h30 - 17h30

 

Website đơn vị trực thuộc
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website giao diện mới thế nào?

Xem kết quả

Tra cứu thông tin thuốc


BỘ MÃ ICD10


Thống kê truy cập
Số người online:
Site Online Counter