Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Hà Giang logo

Văn bản Sở Y Tế

Bao gồm: văn bản chỉ đạo của các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Y Tế.

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
248/QĐ-UBND 23/02/2022 248/QĐ-UBND Quyết định ban hành bộ tiêu chí đánh giá chuyển đổi số cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang
35/SYT-TTR 06/01/2022 35/SYT-TTR Vv triển khai phổ biến một số Thông tư của Bộ Y tế
01/HDLN-SYT-BHXH 16/12/2019 01/HDLN-SYT-BHXH V/v hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến
107/TB-HĐCT 21/08/2019 107/TB-HĐCT V/v Thông báo danh sách kết quả xét chọn danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 13
105/TB-SYT 20/08/2019 105/TB-SYT V/v Thông báo đường dây nóng tiếp nhận các thông tin phản ánh về đấu thầu thuốc phục vụ người bệnh năm 2019
Số 4996/BHXH-CSYT 03/12/2018 Số 4996/BHXH-CSYT Hướng triển khai thực hiện một số nội dung trong nghị định 146/2018/NĐ-CP
Số: 146/2018/NĐ-CP 03/12/2018 Số: 146/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế
1677/BYT-BH 29/03/2018 1677/BYT-BH 1677/BYT-BH V/v hướng dẫn giải quyết một số vấn đề về ứng dụng CNTT trong quản lý KCB và thanh toán BHYT