Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Hà Giang logo

Văn bản tỉnh Hà Giang

Bao gồm: văn bản của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các Sở, Ban, ngành

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
94/TB-BV 24/06/2024 94/TB-BV TB: Mời đơn vị tham gia tư vấn: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
53/TB-BV 18/05/2023 53/TB-BV Thông báo mời tham gia tư vấn Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá và thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
Số: 44/2017/TT-BYT 29/08/2018 Số: 44/2017/TT-BYT Thông tư sửa đổi thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ KB, CB không thuộc phạm vi thanh toán quỹ BHYT
240/TB-BYT 15/04/2018 240/TB-BYT 240/TB-BYT V/v thông báo kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn tại cuộc họp giải quyết các khó khăn vướng mắc trong triển khai ứng dụng CNTT