Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Hà Giang logo

Văn bản HĐND

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
40/2019/NQ-HDND 11/12/2019 40/2019/NQ-HDND V/v Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT