Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Hà Giang logo

Văn bản UBND Tỉnh

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
56/2021/QĐ-UBND 31/12/2021 56/2021/QĐ-UBND QĐ: Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù và phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng khác thuộc lĩnh vực y tế đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi qu
4168/UBND-VHXH 20/10/2021 4168/UBND-VHXH V/v Chỉ đạo tạm thời 1 số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
634/UBND-VHXH 10/03/2020 634/UBND-VHXH V/v tăng cường kiểm soát khách du lịch phục vụ phòng chống dịch covid-19
2813/CĐ-CTUBND 10/09/2019 2813/CĐ-CTUBND V/v triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai
2183/QĐ-UBND 07/11/2017 2183/QĐ-UBND V/v phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hà Giang
4498/UBND-NC 07/11/2017 4498/UBND-NC V/v sửa đổi bổ sung một số nội dung hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ công chức viên chức
2185/QĐ-UBND 30/10/2017 2185/QĐ-UBND V/v ban hành mã định danh của các cơ quan đơn vị tỉnh Hà Giang
4242/UBND-NC 25/10/2017 4242/UBND-NC V/v triển khai chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ tài liệu lưu trữ
2070/QĐ-UBND 23/10/2017 2070/QĐ-UBND V/v Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Đình Dích giữ chức vụ Phó Giám dốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang
2092/QĐ-UBND 20/10/2017 2092/QĐ-UBND V/v quy định danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Giang
2045/QĐ-UBND 10/10/2017 2045/QĐ-UBND V/v ban hành quy chế phối hợp thực hiện công tác đào tạo theo chế độ cử tuyển của tỉnh Hà Giang
1797/QĐ-UBND 29/09/2017 1797/QĐ-UBND V/v tặng huy hiệu vì sự nghiệp phát triển Hà Giang cho các cá nhân thuộc ngành Y tế tỉnh Hà Giang