Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Hà Giang logo

Văn bản ATVSTP

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
657/QĐ-ATTP 31/10/2017 657/QĐ-ATTP V/v thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn