Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Hà Giang logo

Văn bản khám chữa bệnh

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
09/01/2023 Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15
5937/QĐ-BYT 30/12/2021 5937/QĐ-BYT Ban hành bổ sung các danh mục mã dùng chung áp dụng trong quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
5904/QĐ-BYT 29/12/2021 5904/QĐ-BYT Về việc nghiệm thu và ban hành VideoclHướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tính do SARS-CoV-2 (Covid-19)
25/CT-BYT 21/12/2020 25/CT-BYT V/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT
5188/QĐ-BYT 14/12/2020 5188/QĐ-BYT V/v Ban hành hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2
1344/QĐ-BYT 25/03/2020 1344/QĐ-BYT V/v Ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV2 (COVID-19)
904/QĐ-BYT 16/03/2020 904/QĐ-BYT V/v Ban hành sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch covid-19
263/KCB-DD&KSNK 06/03/2020 263/KCB-DD&KSNK V/v tăng cường quản lý sử dụng khẩu trang trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
322/QĐ-BYT 06/02/2020 322/QĐ-BYT QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị viêm đường hô hấp cấp tính do chủng vi rút Corona mới (2019-nCoV)
6403/BYT-KCB 30/10/2019 6403/BYT-KCB V/v hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT
4376/QĐ-BYT 24/09/2019 4376/QĐ-BYT V/v Ban hành quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế
14/2019/TT-BYT 05/07/2019 14/2019/TT-BYT V/v Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 37/2018/TT-BYT
13/2019/TT-BYT 05/07/2019 13/2019/TT-BYT V/v Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 39/2018/TT-BYT
39/TT-BYT 14/12/2018 39/TT-BYT Thông tư 39 thay đổi giá KCB thay thế thông tư 15/2018
Số: 5219/BHXH 14/12/2018 Số: 5219/BHXH hướng dẫn bổ sung Công văn số 4996/BHXH-CSYT và các văn bản liên quan đến KCB BHYT
Số: 4975/BYT-QLD 29/08/2018 Số: 4975/BYT-QLD Công văn thanh toán bảo hiểm y tế đối với thuốc chứa Alphachymotrypsin dùng đường uống, ngậm đường lưỡi
18/2018/TT-BYT 27/08/2018 18/2018/TT-BYT Thông tư sửa đổi, bổ xung một số điều của Thông tư 52/2017/TT_BYT
15/TT-BYT 15/06/2018 15/TT-BYT THÔNG TƯ Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
2549/QĐ-BYT 02/05/2018 2549/QĐ-BYT V/v ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư đại - trực tràng"
1335/BHXH-CSYT 19/04/2018 1335/BHXH-CSYT Hướng dẫn thực hiện thông tư 50/BYT