Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Hà Giang logo

Văn bản chung của Bộ

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
1/VBHN-BYT 24/01/2022 1/VBHN-BYT Văn bản hợp nhất Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
5959/QĐ-BYT 31/12/2021 5959/QĐ-BYT Ban hành Bộ Tiêu chí cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp
39/2021/NĐ-CP 30/03/2021 39/2021/NĐ-CP Nghị định số 39/2021/NĐ-CP của Chính phủ
1199/KCB-QLCL&CĐT 25/10/2019 1199/KCB-QLCL&CĐT V/v Hướng dẫn kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng người bệnh năm 2019
12/CT-BYT 02/10/2019 12/CT-BYT V/v đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt
3936/QĐ-BYT 30/08/2019 3936/QĐ-BYT V/v Ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng người bệnh
53/2017/TT-BYT 27/08/2018 53/2017/TT-BYT Thông tư quy định về thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành y tế
5126/QĐ-BYT 14/11/2017 5126/QĐ-BYT V/v ban hành kế hoạch triển khai thi hành nghị định số 111/2017/NĐ-CP quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe