Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Hà Giang logo

Văn bản chung

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
493-KH/TU 04/01/2024 493-KH/TU VV triển khai Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
4544/TB-LDTBXH 28/11/2019 4544/TB-LDTBXH V/v Thông báo việc nghỉ tết âm lịch năm 2020 đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động
196/CV-BHXH 26/09/2019 196/CV-BHXH V/v Triển khai dịch vụ kỹ thuật Thủy trị liệu tại bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Hà Giang
1506/BHXH-GĐBHYT 10/11/2017 1506/BHXH-GĐBHYT V/v thay đổi định dạng file XML theo quyết định 4210/QĐ-BYT
07/HD-LN 30/10/2017 07/HD-LN V/v tổ chức thực hiện BHYT cho các đối tượng được ngân sách đóng và hỗ trợ đóng BHYT trên địa bàn tỉnh Hà Giang
1407/BHXH-GĐBHYT 25/10/2017 1407/BHXH-GĐBHYT V/v thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2018
1123/SNV-CCVC 24/10/2017 1123/SNV-CCVC V/v Thông báo triệu tập học viên lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng thuộc các đơn vị sự nghiệp